Oferta

 • Kompleksowa realizacja remontów i wznoszenie obiektów inżynieryjnych – drogowych i kolejowych
 • Wykonawstwo specjalistycznych robót kolejowych:
  • Nawierzchnia torowa wraz z towarzyszącą infrastrukturą
  • Budowa ramp kolejowych
  • Wymiana mostownic , regulacja łożysk, zabudowa przyrządów wyrównawczych
  • Budowa sieci energetycznych (zabudowa urządzeń EOR, oświetlenie)
 • Prace projektowe w zakresie budownictwa infrastruktury kolejowej

   

oferta szczegółowa