O firmie

Remontujemy i budujemy obiekty inżynieryjne na terenie całego kraju.
Działalność firmy sięga 2006r.
Rozpoczynaliśmy od remontów konstrukcji stalowych i żelbetowych, stopniowo koncentrując się na
przepustach, wiaduktach i mostach.
Specjalizujemy się w pracach wokół infrastruktury drogowej i kolejowej.